ВА АР

Действащ
ЕИК: 206726764
ДДС: Не
ЕИК
206726764
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Архитектурни дейности
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, 5800, бул. СРЕДЕЦ, No 1
Дата на учредяване
2021-11-18
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Търговия с недвижими имоти, Проектиране, Строителство, Дизайн, Реконструкция и преустройство на съществуващо застрояване, Авторски надзор, Консултантски услуги, 3d визуализиране на архитектурни проекти, Архитектурно проектиране на нови сгради с различно предназначение, Проучвателна дейност, Прогнозиране, Устройствено планиране. строително-ремонтни дейности, Довършителни работи. други дейности и услуги, С изключение на забранените от закона. когато има разрешителен режим – след съответното разрешение. всички дейности ще се извършват в страната и чужбина