Авторемонтстрой БГ 21

Действащ
ЕИК: 206733610
ДДС: Не
ЕИК
206733610
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1309, р-н Красна поляна, ж.к. Илинден, No 139, бл. 30, ет. 3, ап. 5
Дата на учредяване
2021-11-24
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Асен Стоилов Попов
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Отдаване под наем и услуги със строителна, Пътно строителна, Подемна и друга техника, Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, Извършване на външнотърговска дейност, Търговия на едро и на дребно, Дистрибуция на стоки, Търговско посредничество и представителство, Комисионни, Спедиторски и превозни сделки в страната и чужбина, Покупка, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти както и всяка друга търговска дейност, Която не е забранена от закон, А когато има регистрационен или разрешителен режим - след извършването на регистрацията, Съответно - след получаване на съответното разрешение или лиценз