БН ТЕХНОЛОДЖИ

Действащ
ЕИК: 206754219
ДДС: Не
ЕИК
206754219
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1404, р-н Витоша, ул. Детски мир, No 5, вх. Б
Дата на учредяване
2021-12-10
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
БОРИСЛАВА ВЕЛИКОВА ВУТОВА
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Технологично и приложно оборудване, Приложен базов софтуер, Хардуер, Сервиз на електронно-изчислителна, Съобщителна и компютърно-информационна техника. цифровизация, Създаване, Разпространение и поддръжка на софтуерни продукти и електронно съдържание. изграждане, Поддръжка и използване на изчислителни центрове, Центрове за съхранение и обработка на данни, И свързаните с тях услуги, Поддържане и използване на електронни съобщителни мрежи, Предоставяне на електронни съобщителни услуги (предоставяне на достъп до интернет, Гласови услуги, Уеб услуги, Услуги с добавена стойност), Изграждане и обслужване на информационни мрежи, Сателитни комуникации, Ит консултантски услуги, Търговия с оборудване за интернет и комуникационни системи, Както и с компютърно оборудване на територията на република българия и в чужбина, И свързаните с това спомагателни дейности, Като дружеството може да осъществява и всякаква друга дейност, Която не е забранена от закон