СЛАВАС 2

Действащ
ЕИК: 206771058
ДДС: Да
ЕИК
206771058
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, 4000, р-н Тракия, ж.к. Тракия, No 4, бл. 314, вх. Б, ет. 7, ап. 20
Дата на учредяване
2021-12-31
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Светослав Георгиев Георгиев
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Строеж, Обзавеждане и експлоатация на сгради, Инвестиции в строителство, Търговски покупко-продажби, Услуги, Покупко-продажби на всякакви вещи и права с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Продажба на стоки от собствено производство, Хотелиерство и ресторантьорство, Търговско представителство и посредничество, Комисионни сделки, Всяка друга търговска дейност, Незабранена със закон