ЯВОРИНОВ СОЛАР ЕНЕРДЖИ

Действащ
ЕИК: 206783784
ДДС: Не
ЕИК
206783784
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, 5800, бул. местн Плочата, No 230
Дата на учредяване
2022-01-13
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
МАРИЯН ЯВОРИНОВ ИВАНОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Изграждане, Поддържане и експлоатация на фотоволтаични електроцентрали за производство на електроенергия, Производство и продажба на електроенергия от фотоволтаични електроцентрали, Изграждане, Поддържане и експлоатация на други възобновяеми източници на енергия, Както и всякаква друга незабранена от закона дейност