СТААНТ

Действащ
ЕИК: 206783837
ДДС: Не
ЕИК
206783837
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1839, р-н Кремиковци, ж.к. „Враждебна“, ул. 46, No 33
Дата на учредяване
2022-01-13
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Деянка Милушева Цветкова
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Инвестиции и управление на недвижими имоти, Покупка, Продажба, Наемане и/или отдаване под наем, Администриране и експлоатация на недвижими имоти и свързаните с тях съоръжения, Както и всяка друга дейност, Незабранена от законите на република българия. в случай, Че закон изисква специално разрешение или регистрация по отношение на гореизброените дейности, Същите ще бъдат упражнявани след набавянето на такова