СОЛАРПЛАН

Действащ
ЕИК: 206879219
ДДС: Да
ЕИК
206879219
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1504, р-н Оборище, бул. Оборище, No 99, ет. 1, ап. 2
Дата на учредяване
2022-03-28
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Георги Георгиев Иванов +1 повече
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Изграждане, Поддръжка и експлоатация на фотоволтаични централи, Търговия с елементи и части за фотоволтаични централи, Производство с цел продажба на всякакви стоки, Които не са забранени от закона, Внос, Износ, Търговско представителство и посредничество, Лизинг, Туризъм, Складова, Дистрибуторска, Транспортна и спедиторска дейност, Реклама, Както и други дейности и услуги незабранени от закона