Николаев - Николай Николаев

Действащ
ЕИК: 206936563
ДДС: Не
ЕИК
206936563
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Едноличен търговец
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Русе, общ. Русе, с. Николово, 7057, бул. Мургаш, No 9
Дата на учредяване
2022-05-13
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Николай Трифонов Николаев
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Търговия на едро и дребно, Авторемонтни, Автотенекеджийски, Автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства, Производство на продукти за бита, Строителство и ремонт на сгради, Посреднически, Комисионерски и битови услуги, Както и всяка друга дейност, Незабранена със закон