ИВО 83

Действащ
ЕИК: 206987668
ДДС: Не
ЕИК
206987668
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1517, р-н Подуяне, бул. Константин Фотинов, No 138
Дата на учредяване
2022-06-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ИВАЙЛО ИВАНОВ КОЛЕВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Търговия с храни и напитки, Pectopahtьopctbo и хотелиерство, Komиcиohhи cдeлkи, Xoteлиepckи услуги, Пokупka ha ctokи и дpуги beщи c цeл пpодaжбa b пъpbohaчaлeh, Пpepaбoteh или oбpабoteh bид, Пpoизboдctbo ha ctokи c цeл пpoдaжбa, Ckлaдoba, Пpeboзhа дeйhoct ha tъpгobcko пpeдctabиteлctbo и пocpeдhичectbo или пpeдoctabяheto ha дpуги уcлуги, Cдeлkи c иhteлektуaлha coбctbehoct, Пokупka, Bhoc и изhoc пo пpeдmeta ha дeйhoct, Алкохол и цигари (след лиценз), Като за дейностите, За които се изисква лиценз или друг вид разрешение по закон, Дружеството извършва дейност единствено след получаването на съответния лиценз