ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ

Действащ
ЕИК: 206987700
ДДС: Не
ЕИК
206987700
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1309, р-н Красна поляна, бул. Александър Стамболийски, No 239Б, ет. 2, офис 5
Дата на учредяване
2022-06-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
СТЕФАНИ НИКОЛАЕВА РОШКОВА
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Разработка, Производство, Превод, Продажба, Дистрибуция на образователни инструменти, В това число игри, Обучения, Печатни и дигитални материали за учители и обучители и други инструменти в подкрепа на социалната мисия на сдружение "възможности без граници" да популяризира, Пропагандира и насърчава обществото към участие във всякакви форми и прояви на гражданска активност, Социална ангажираност и доброволчество, Свързани със защита правата на човека, Намаляване на антидискриминационните прояви и насърчаване на толерантност и многообразие, Извършване на други дейности със социален ефект по отношение на лица от уязвими социални групи, Оказване на различни форми на пряка подкрепа с цел преодоляване на социалната изолация на определени уязвими целеви групи, Както и всяка друга дейност, Незабранена от закона