Ви Ен Джи Строй

Действащ
ЕИК: 206987718
ДДС: Не
ЕИК
206987718
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx xx61 покажи
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1505, р-н Подуяне, бул. Кадемлия, No 30
Дата на учредяване
2022-06-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Цветомир Иванов Савов
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Строителна, Инвеститорска и предприемаческа дейност, Ремонт на обществени, Стопански и жилищни сгради и прилежащата им инфраструктура, Посредничество, Организация на строителство, Наемане на цели обекти, Строителство на жилищни и нежилищни сгради и съоръжения, Както и всички свързани с нея строително-монтажни работи, Включително специализирани строителни дейности, Изграждане на електрически, Вик и овк инсталации, Търговска дейност, Покупко-продажба на стоки с цел продажбата им в първоначален, Обработен или преработен вид, Продажба на стоки от собствено производство, Търговско представителство и посредничество, Комисионни, Наемане и отдаване по наем на движими вещи и недвижими имоти, Покупка, Строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Лизинг, Производство, Преработка и реализация на селскостопанска продукция, Както и всякакъв друг вид търговска дейност, Която не е забранена от закона, Както и осъществяване на всякаква друга дейност, Незабранена със закон или друг нормативен акт