ДЖИ ЕС СОЛАР ЕНЕРДЖИ

Действащ
ЕИК: 206987732
ДДС: Не
ЕИК
206987732
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат, 8400, ж.к. Възраждане, No 84, бл. 4, вх. 2, ет. 5
Дата на учредяване
2022-06-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Габриела Живкова Димитрова
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Производство на електрическа енергия от алтернативни източници, Строителство, Монтаж и експлоатация на електрически съоръжения от възобновяеми енергийни източници. търговия на едро и дребно със соларни и енергийнотехнически съоръжения, Както и техния монтаж и експлоатация. разработване и пазарна реализация на енергийни проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, Както и извършване на всякакъв вид сделки, Дейности и услуги, Които не са забранени от закона