СеДемеС

Действащ
ЕИК: 206987771
ДДС: Не
ЕИК
206987771
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1836, р-н Подуяне, ж.к. Левски, ул. 547ма, No 5
Дата на учредяване
2022-06-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Стоян Николаев Хаджиев
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Производство на дървен материал за огрев, Покупко-продажба на дървен материал, Транспорт на дървен материал покупка на стоки и други вещи с цел препродаване в първоначален или преработен вид, Импорт и експорт на стоки в българия, Европейския съюз и трети страни, Търговия на едро и дребно, Хотелиерски, Туристически, Рекламни, Информационни, Програмни, Импресарски или други услуги, Сделки с интелектуална собственост, Търговско посредничество, Представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и в чужбина и всяка друга стопанска дейност, Незабранена със закон