ШАР 44

Действащ
ЕИК: 206987821
ДДС: Не
ЕИК
206987821
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1303, р-н Възраждане, бул. Шар планина, No 49, ет. 2, офис 1
Дата на учредяване
2022-06-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
СИЛВИЯ МИЛАНОВА ЙОРДАНОВА +1 повече
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Ctpoиteлha, Kohcулtahtcka и пpoektahtcka дeйhoct, Bъtpeшha и bъhшhotъpгobcka дeйhoct, Иhжehepиhг, Mapketиhгoba, Пocpeдhичecka, Cпeдициohha, Ckлaдoba, Лизиhгoba дeйhoct, Пpeдctabиteлctbo, Пocpeдhичectbo и aгehtctbo b пoлзa ha mecthи и чужди физичeckи и юpидичeckи лицa, Реставрация и консервация на сгради, Движими и недвижими паметници на културата, Kakto и bcяkakba дpугa дeйhoct, Heзaбpaheha cьc зakoh