МАРКИ ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ

Действащ
ЕИК: 207091645
ДДС: Не
ЕИК
207091645
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Плевен, общ. Никопол, гр. Никопол, 5940, бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМЛОБИЙСКИ, No 41
Дата на учредяване
2022-09-21
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
МАРИН ИВАНОВ САВОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Изграждане и управление на фотоволтаични електроцентрали. изграждане и управление на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници. земеделска и горска дейност. предоставяне на консултантски услуги, Покупко-продажба на стоки, Движими вещи и недвижими имоти, Отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, Строителство, Управление на сгради, Разкриване на търговски обекти и складове, Пазарни проучвания, Маркетинг, Рекламно - информационна, Професионално образователна и научноизследователска дейност, Международен и вътрешен туризъм, Ресторантьорство, Хотелиерство, Разкриване на кафе-аперитив, Складови сделки, Търговско представителство и посредничество, Информационно обслужване, Транспортни и таксиметрови услуги след издаване на съответните разрешителни, Спедиторска дейност, Селскостопанска дейност, Външнотърговска дейност /внос и износ/ във връзка с предмета на дейност на дружеството и всяка друга дейност незабранена от законите на република българия. всяка дейност, За извършването на която се изисква лиценз или разрешение, Ще се извършва след надлежното му получаване