Лийф Мърчънт

Действащ
ЕИК: 207091677
ДДС: Не
ЕИК
207091677
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1510, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, No 151, бл. 137, вх. А, ет. 4, ап. 10
Дата на учредяване
2022-09-21
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Дафина Славчева Янкова
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Извършване на търговия на вътрешния и външния пазар, Търговско представителство, Внос и износ на стоки, Осъществяване на транспортни услуги и доставки в страната и в чужбина, Производство и продажба на хранителни стоки, Стоки за потребление от разнороден вид, Стоки за бита и строителни материали, Преработка на стоки с цел продажба, Предприемаческа дейност, Посредничество, Осъществяване на дейност по консултиране в областта на търговията и финансите, Складова, Комисионна и лизингова дейност, Ресторантьорство, Сделки с недвижимо имущество както и всяка друга дейност, Незабранена със закон