ХОРИЗОНТ - БИО АГРО

Действащ
ЕИК: 207091702
ДДС: Не
ЕИК
207091702
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, 7000, ул. Алея Освобождение, No 78
Дата на учредяване
2022-09-21
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
КРАСИМИРА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Земеделие, Покупко-продажба и наемане, Включително чрез аренда на земеделски земи, Обработване на земеделски земи, Отглеждане и преработване на житно-зърнени, Култури, Етерично-маслени култури, Индустриален коноп, Билки, Трайни насаждения, Стопанисване на горски и водни площи, След снабдяване на необходимите разрешителни и лиценз, Търговия и наемане на машини и съоръжения, Внос, Износ, Реекспорт, Комисионна и посредническа дейност, Търговия на едро и дребно с всички видове стоки, Ресторантьорство и хотелиерство, Рекламна, Транспортна, Спедиторска и куриерска дейност в страната и в чужбина, Складова дейност, Строителна и предприемаческа дейност, Туристическа дейност, Всички други дейности, Незабранени от закона. за дейности, За които се изисква лиценз или разрешително, Ще се упражняват след издаването им