ДАНИЕЛИ КОНСУЛТ

Действащ
ЕИК: 207091798
ДДС: Не
ЕИК
207091798
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, 2300, бул. БОТЕВГРАД, No 8
Дата на учредяване
2022-09-21
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ЕЛИ ЙОРДАНОВА ТАСЕВА
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Осъществяване на всякакъв вид транстортна дейност и логистика свързана с нея в страната и чужбина, Вътрешен и международен туризъм с всички съпътващи го дейности и услуги, Селскостопанска дейност в пъленобем, Комисионна, Спедиционна, Рекламно-информационна и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, Производство и търговия с всякакви стоки/хранителни и нехранителни/ и услуги за населението и стопанството, Незабранени от закона, Разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, Кафе и кафе-аперативи, Вериги от фирмени магазини, Ателиета и бутици/и в електронен вид/, Както и складова база към тях, Сделки с интелектуална собственост, Предприемачество, Проектиране, Строителна дейност и услуги и търговия с недвижими имоти/ всички изброени до тук дейности, След предварително получаване на разрешително или лиценз/, Външноикономическа и външнотърговска дейност в рамките на действащото заканодотелство в пълен обем по целия предмет на дейност, Лизинг, Маркетинг и реклама, Всички незабранени от закона дейности