ЕЛ ДЖИ ТИ

Действащ
ЕИК: 207161392
ДДС: Не
ЕИК
207161392
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1000, р-н Средец, ул. Славянска, No 29, ет. 4
Дата на учредяване
2022-11-16
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
АНГЕЛ ДАНАИЛОВ КОЛОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Създаване, Разработване, Внедряване и продажба на софтуерни продукти, Дизайн и разработка на уеб сайтове, Системно поддържане на компютърни системи, Анализ и консултантски услуги за закупуване и използване на програмни и технически средства, Всякаква друга дейност, За която няма законова забрана