ТОБО-ВОДЕНИЦА

Действащ
ЕИК: 207168675
ДДС: Да
ЕИК
207168675
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1408, р-н Триадица, бул. Нишава, No 99 офис 1
Дата на учредяване
2022-11-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Георги Иванов Шопов
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Маркетинг, Проектиране, Строителство, Изпълнение на строително - монтажни работи, Производство и търговия със строителни детайли, Елементи и дограма, Консултантски услуги, Посредничество, Комисионерство, Както и всякакви други дейности, Които не са забранени от закона