НЕТРИНО

Действащ
ЕИК: 207168839
ДДС: Не
ЕИК
207168839
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1404, р-н Триадица, бул. България, No 73
Дата на учредяване
2022-11-23
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ЕФСТРАТИОС ПАПУКАС
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Посредническа дейност в страната и чужбина, Импорт и експорт на всякакъв вид стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Производство на стоки и продажба на същите, Комисионна, Складова дейност, Търговско представителство и посредничество, Покупка, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Ноу-хау, Сделки с интелектуална собственост предоставяне на други услуги, Както и всяка друга дейност, Незабранена със закон