Нийко

Действащ
ЕИК: 207168846
ДДС: Не
ЕИК
207168846
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1750, р-н Младост, ж.к. Младост 1, No 175, бл. 13А, вх. 3, ап. 28
Дата на учредяване
2022-11-23
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ВИКТОРИО БОРИСОВ ШОПОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Изграждане и стопанисване на заведения за хранене и развлечение, Ресторантьорство, Хотелиерство и туризъм, Производство и покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Производство и продажба на всякакъв вид стоки и изделия, Внос, Износ, Посредничество, Търговия на дребно и едро, Търговско представителство и посредничество, Рекламно-информационна дейност, Като предметът на дейност се осъществява на територията на страната и чужбина, Както и всяка друга дейност, Разрешена от закона. всички дейности, За осъществяването на които се изискват специални разрешителни и лицензии, Определелени със закон, Ще бъдат осъществявани след издаването на съответните лицензии и разрешителни