ИНТЕРНЕШЪНЪЛ-ГРИЙН-СИСТЕМС България

Действащ
ЕИК: 207168878
ДДС: Не
ЕИК
207168878
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, 8000, ул. „Васил Априлов“, No 22, ет. 1
Дата на учредяване
2022-11-23
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Арно Харалд Гиел
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Консултации на фирми във връзка със селскостопански инвестиции и развитие на ферми, По-специално консултации в областта на търговията със селскостопански продукти, Както и консултиране използването на недвижими имоти за ферми от всички големини. освен това предоставя консултантски услуги, Във връзка с извършването на продажби, Търговия и монтаж на селскостопанска техника. освен това: управление на отглеждане и прибиране на реколтата, По-нататъшната му обработка и търговията със самото растение мискантус гигантеус /miscanthus giganteus/, Предоставяне на консултантски услуги, Отнасящи се до отглеждане и използване, Както и до вноса и износа за фермери и осигуряването на специалисти-изпълнители. по-специално, По отношение на възможностите за по-нататъшната преработка и разнообразие от устойчиви органични продукти. отглеждане на био растения и алтернативни енергийни растителни източници. дружеството ще участва и пряко във всички области на търговията със селскостопански продукти, По-специално във вноса и износа на селскостопански продукти за българския, Източноевропейския и световен пазар. дружеството може да извършва всички сделки, Които съответстват пряко или косвено на предмета на дейност. дружеството може да създава клонове и дъщерни дружества в страната и чужбина, Както и да участва в други дружества. дружеството може да участва в т.нар европейски обединения по икономически интереси, Да излиза с инициативи за създаването на такива или да бъде съосновател на такова обединение. дружеството може да придобива своя недвижима собственост, Да я управлява или отдава под наем, Както и да извършва с тази собственост всяка друга дейност, Която не е забранена от закона