МАДЖЕСТИ БЮТИ

Действащ
ЕИК: 207168974
ДДС: Не
ЕИК
207168974
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, 3400, бул. НЕОФИТ РИЛСКИ, No 46
Дата на учредяване
2022-11-23
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
БИЛЯНА СВЕТЛИНОВА АТАНАСОВА
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Посредническа, Комисионна и консултантска дейност, Маркетинг, Рекламна и издателска дейност, Производство, Изкупуване, Преработка, Съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, Кетеринг, Ресторантьорство и хотелиерство, Търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, Туристическа дейност - туроператорство и туристическо агентство, Вътрешно и външно търговска дейност - внос или износ на стоки, Транспортна дейност в страната и чужбина - превоз на пътници и товари, Отдаване под наем на недвижими и движими вещи, Счетоводни услуги, Както и всяка друга дейност незабранена от закона