ДАНИ-ЙОАН 21

Действащ
ЕИК: 207169019
ДДС: Да
ЕИК
207169019
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx xx15 покажи
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1592, р-н Искър, ж.к. Дружба, No 1592, бл. 147, вх. Б, ет. 1, ап. 4
Дата на учредяване
2022-11-23
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Даниела Руменова Николова
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
1) търговия на едро и дребно, Търговска дейност /вкл. внос и износ, Ре-експорт, Бартерни сделки, Строителство, Междуобщностни придобивания и доставки /, 2) електронна търговия на стоки в първоначален, Преработен и/или обработен вид, 3) покупко-продажба на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, Преработен или обработен вид, 4) складова дейност, Отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, 5) производство и продажба на стоки от собствено производство, 6) вътрешен и международен транспорт, 7) ресторантьорство, Хотелиерство, Туристически, Информационни, Програмни, Импресарски и it услуги, 8) селски туризъм, 9) производство и търговия на дребно с нехранителни и хранителни стоки и селскостопанска продукция, 10) търговия с авточасти и ремонт на автомобили, 11) покупко-продажба на моторни превозни средства, 12) транспортни услуги и превоз на товари в страната и чужбина, 13) отдаване под наем на леки и товарни автомобили (рент-а-кар), 14) производство и търговия с цигари, Алкохолни и безалкохолни напитки, 15) управление на проекти, 16) изпълнение на предварително проектиране, 17) детайлно механично проектиране, 18) предоставяне на всякакъв вид услуги свързани с контрол на доставка на стоки, Монтаж, Демонтаж и сервиз, 19) доставка и гаранционен сервиз, Комисионни и консултантски сделки и услуги, Консигнация, Складови сделки, 20) конструкции на сгради и съоръжения, 21) покупка, Строеж/и и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 22) покупка на строителни материали и изделия с цел продажба в първоначален, Преработен и обработен вид в страната и в чужбина, 23) търговско представителство, Агентство и посредничество в страната и в чужбина и комисионерска дейност, 24) спедиционни сделки в страната и в чужбина, 25) предприемаческа дейност, 26) всяка друга дейност, Незабранена със закон, При условие, Че ако се изисква регистрация, Разрешение или лиценз за някоя от дейностите, Тази дейности се осъществяват след издаване и получаване на регистрация, Разрешение или лиценз