Холиуърк Стейс

Действащ
ЕИК: 207169033
ДДС: Не
ЕИК
207169033
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, 5300, ул. Брянска, No 2, ет. 2, ап. 2
Дата на учредяване
2022-11-23
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Симеон Петков Гатев
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Отдаване под наем на недвижими имоти, Консултации, Рекламни услуги, Онлайн услуги, Дигитален маркетинг, Покупка на стоки и други вещи с цел препродаване в първоначален или преработен вид, Импорт и експорт на стоки в българия, Европейския съюз и трети страни, Търговия на едро и дребно, Сделки с интелектуална собственост, Търговско посредничество, Представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и в чужбина, Консултантска дейност, Както и всяка друга стопанска дейност, Незабранена със закон