ВАНЕКСИ

Действащ
ЕИК: 207234171
ДДС: Не
ЕИК
207234171
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx xx11 покажи
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, 2770, ул. Василак, No 21
Дата на учредяване
2023-01-24
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Ваня Георгиева Чакърова
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни и междинни финансови отчети съобразно закона за счетоводството, Изготвяне на финансови анализи и икономически обосновки, Одиторски услуги, Данъчни консултации, Консултации по управление на стопанската дейност, Юридически консултации: покупка, Проектиране, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, Управление на недвижими имоти. хотелиерски, Туристически, Рекламни, Информационни, Програмни и импресарски услуги, Възобновяеми енергийни източници - експлоатация и продажба на енергия, Услуги по дърводобив и дървопреработване, Търговия на едро и дребно в страната и чужбина с промишлени стоки и стоки за бита, Леки и товарни автомобили и авточасти, Селскостопанска техника и инвентар, Произведенията на електрониката и електротехниката, Оказионни и комисионни услуги, Бартерни сделки, Вътрешен и международен транспорт. търговско представителство и посредничество: комисионни, Спедиционни, Складови, Лизингови и превозни сделки - превоз на хора, Стоки и товари в страната и чужбина: внос и износ, Както и всякакви други дейности и услуги, Незабранени от закона при съобразяване и спазване на всякакви регистрационни, Лицензионни или други изисквания. ако за осъществяването на някой от тези дейности е необходима регистрация, Разрешение или лиценз, Тази дейност ще започне да се осъществява след получаването на такава регистрация, Разрешение или лиценз