Ай Ти Едукейшън

Действащ
ЕИК: 207234253
ДДС: Не
ЕИК
207234253
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1309, р-н Възраждане, бул. Перник, No 176, вх. А, ет. 4, ап. 13
Дата на учредяване
2023-01-24
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
АДРИАН ВАЛЕРИЕВ ДИЛОВ +1 повече
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Организация и провеждане на обучения и онлайн курсове, Свързани с информационните технологии, Предоставяне на услуги и извършване на дейности в сектора на информационните и комуникационните технологии, Иновациите, Високите технологии и дигиталните умения, Включително чрез образователни и други инициативи, Създаване, Разработване и внедряване на софтуерни продукти, Консултантска дейност, Издателска дейност, Маркетингови, Рекламни, Информационни и програмни дейности и услуги, Търговско представителство, Посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина и други дейности, Незабранени със закон