БЛЕССТИ 24

Действащ
ЕИК: 207234260
ДДС: Не
ЕИК
207234260
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1231, р-н Връбница, ж.к. Свобода, No 1231, бл. 1, вх. Г, ет. 6, ап. 70
Дата на учредяване
2023-01-24
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ГАЛИНА ДИМОВА ДИМОВА
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Превозна дейност на пътници и товари, Производство на стоки с цел продажба. търговия с всички видове стоки, Позволени от закона, Алкохол, Цигари, Включително авточасти, Сервизна дейност. строителство и ремонтни дейности, Отдаване под наем на сгради и помещения, Ресторантьорство. хотелиерство. рекламна дейност.търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица, Внос и износ на стоки, Външнотърговска дейност, Както и всякаква друга търговска и стопанска дейност, Незабранена от закона. дружеството ще извършва дейностите, Включени в предмета му на дейност, За които със закон е предвиден разрешителен, Лицензионен или регистрационен режим, Само след получаване на съответното разрешение или регистрация