КИТПОП

Действащ
ЕИК: 207234285
ДДС: Не
ЕИК
207234285
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1113, р-н Слатина, бул. Шипченски проход, No 18, бл. А (западна фасада), ет. 3
Дата на учредяване
2023-01-24
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ЯВОР ВАЛЕНТИНОВ ХАРИЗАНОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Доставка на храни и напитки, Споделени услуги, Транспортни услуги, Търговия с всякакви стоки и услуги, Кетъринг, Покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Импорт, Експорт и реекспорт, Комисионна, Спедиционна и складова дейност, Търговско представителство и посредничество, Отдаване под наем на машини и друга техника, Рекламна дейност и маркетинг, Разработване, Производство, Лицензиране, Продажба, Придобиване и разпространение на продукти и права в областта на информационните и комуникационните технологии, Изработка и поддръжка на софтуерни продукти, Информационна сигурност, Организация и провеждане на семинарии, Обучения и други събития, Изработка и поддръжка на уеб-сайтове и бази дани, Онлайн търговия, Сделки с интелектуална собственост и ноу хау, Както и всякаква друга дейност, Незабранена от закона