СТОУНС АВИЕЙШЪН СЪРВИСИС

Действащ
ЕИК: 207234292
ДДС: Не
ЕИК
207234292
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1700, р-н Студентски, ж.к. МАЛИНОВА ДОЛИНА, No 17, бл. 22, вх. Б, ет. 3, ап. 5
Дата на учредяване
2023-01-24
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ЛУКА САССИ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Предоставяне на услуги свързани с авиацията, Авиационна дейност в страната и чужбина, Външна и вътрешна търговия с готови стоки и услуги, Във всички разрешени от закона форми, Маркетингова и консултантска дейност, Транспортни услуги, Покупко-продажба на движимо и недвижимо имущество, Както и всякаква друга дейност, Незабранена от закона