НОВА Д КОМЕРС

Действащ
ЕИК: 207234342
ДДС: Не
ЕИК
207234342
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Първомай, гр. Първомай, 4270, бул. ЗОРНИЦА, No 7, ет. 2, офис 23
Дата на учредяване
2023-01-24
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
МИХАЙЛО ИЩЕНКО
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Вътрешна и външна търговска дейност, Търговско представителство и посредничество, Производство на хранителни, Нехранителни и селскостопански продукти, Всякакъв вид селскостопанска дейност, Производство, Изкупуване, Преработка и продажба на тютюн в страната и чужбина, Консултантска, Рекламна, Транспортна, Туристическа и туроператорска дейност, Ресторантьорство и хотелиерство, Сделки с недвижими имоти, Всякакъв вид строителство и строително-монтажни работи, Търговия с всякакъв вид строителни и изолационни материали, Проектиране, Обзавеждане и оборудване, Поддръжка, Управление и ремонт на общи части в режим на етажна собственост, Поддръжка и управление на недвижими имоти, Изграждане и поддръжка на сградни инсталации, Производство, Преработка и търговия с всякакъв вид стоки за бита и промишлеността, Както и всички други дейности и услуги, Незабранени от закона, След получаване на съответните разрешителни и лицензи