ВИЖЪН УАН ГРУП

Действащ
ЕИК: 207234367
ДДС: Не
ЕИК
207234367
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1113, р-н Слатина, бул. Шипченски проход, No 18, бл. А, ет. 3
Дата на учредяване
2023-01-24
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Юрий Анатолиевич Михайлов
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Консултански услуги, Търговско представителство, Посредничество и агентство, Посредничество при сделки с недвижими имоти, Внос, Износ и реекспорт, Организация и провеждане на семинарии, Обучения и други събития, Уеб-маркетинг и реклама, Сео-оптимизация, Разработване, Производство, Лицензиране, Продажба, Придобиване и разпространение на продукти и права в областта на информационните и комуникационните технологии, Както и всички услуги, Пряко или косвено свързани с тях, Разработка, Управление, Придобиване и продажба на програми и приложения от всякакъв вид, Дейности в областта на информационните услуги и комуникационите технологии, Изработка и поддръжка на софтуерни продукти, Информационна сигурност, Администриране и поддръжка на компютърни системи, Мрежи и периферна техника, Покупко-продажба на стоки, Свързани с информационните технологии, Изработка и поддръжка на уеб-сайтове и бази дани, Онлайн търговия, Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Посредническа дейност, Производство, Външноикономическа дейност, Комисионни, Спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, Транспортна дейност, Складови сделки, Туристически услуги, Рекламни услуги, Сделки с интелектуална собственост и ноу хау, Както и всякаква друга дейност, Незабранена от закона