ВИП ДЕЛИВЪРИС

Действащ
ЕИК: 207234449
ДДС: Не
ЕИК
207234449
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1505, р-н Оборище, ул. Оборище, No 46
Дата на учредяване
2023-01-24
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ЮЛИЯНА МАРИНОВА РУСИНОВА
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Транспортни услуги, Спедиционна и логистична дейност, Както и всякакви други дейности, Незабранени със закон, А такива, За които се изисква разрешение на държавен орган- след получаване на съответното разрешение или лиценз