И БИ ХОЛДИНГС

Действащ
ЕИК: 207234552
ДДС: Не
ЕИК
207234552
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1766, р-н Витоша, ж.к. София парк, No 1766, бл. 131
Дата на учредяване
2023-01-24
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Ерез Битон
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Сделки с недвижими имоти, Отдаване под наем, Управление и поддръжка на недвижими имоти, Придобиване, Участие и управление на дружества, Консултантска дейност, Внос и износ на стоки, Както и всякаква друга дейност, Незабранена със закон