Лугош Ренюъбълс България

Действащ
ЕИК: 207234584
ДДС: Не
ЕИК
207234584
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе, No 115Г, ет. 9
Дата на учредяване
2023-01-24
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Пламен Иванов Тютюнков
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Предоставяне на консултантски, Посреднически и други услуги в областта на енергетиката, Организиране, Оперативно планиране, Координиране и управление на всякакви проекти и дейности, Свързани с енергийната ефективност, Енергиен мениджмънт, Вътрешно и външнотърговска дейност, Внос и износ, Представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, Както и осъществяване на всякаква друга дейност, Която не е забранена от закона. когато за осъществяване на някоя от дейностите на дружеството е необходимо издаването на лиценз /разрешение/, Дружеството осъществява тази дейност след получаването на съответния лиценз /разрешение/