РС ТЕХНИКС

Действащ
ЕИК: 207234602
ДДС: Не
ЕИК
207234602
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Марково, 4108, ул. Трети март, No 45
Дата на учредяване
2023-01-24
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
РАДКО КРЪСТЕВ ШИШКОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Поддръжка и ремонт на авиационна техника и оборудване, Дейности по поддръжка на постоянна летателна годност на авиационна техника, Оборудване и авиационни транспортни средства, Инвестиционна и инженерингова дейност, Подготовка и квалификация на кадри, Посредническа и комисионерска дейност, Спедиция, Консултантски услуги в областта на авиацията и авиационната техника, Включително при и по повод предоставяне на въздухоплавателни средства, Авиационни двигатели, Спомагателни установки и самолетни компоненти на лизинг, Доставка и търговия с оборудване, Резервни части, Ноу-хау, Ремонтни услуги, Търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки, Разрешени от закона, Включително търговия с недвижими имоти, Строително-ремонтна дейност и строително-предприемаческа дейност, Както и извършване на всякакъв вид дейност и услуги, Разрешени от действащото в република българия законодателство