Мета Чейндж Адвайзърс

Действащ
ЕИК: 207236215
ДДС: Не
ЕИК
207236215
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1164, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. Христо Смирненски, No 70
Дата на учредяване
2023-01-25
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
НИКОЛА МИЛКОВ СТОЯНОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Консултантски услуги, Търговско представителство и посредничество, Управление на услуги за обработка на данни или подобна дейност, Която е спомагателна за основната дейност на друго предприятие или институция, Както и всяка друга дейност, Незабранена от закона и след придобиване на съответните разрешения и лицензи, В случай че са необходими