ГИГА ЕЛЕКТРИК

Действащ
ЕИК: 207306877
ДДС: Не
ЕИК
207306877
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx xx44 покажи
Вид индустрия
Производство на електрическа енергия
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Сливен, общ. Нова Загора, гр. Нова Загора, 8900, бул. П Евтимий, No 89, бл. 77, вх. Б, ет. 6, ап. 18
Дата на учредяване
2023-03-17
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Георги Ангелов Ангелов
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Проектантски и консултантски услуги, Ремонтно – сервизна и монтажна дейност, Научно – изследователска и развойна дейност, Вътрешно търговска и външно търговска дейност на едро и дребно с всички видове стоки не забранени от законодателството, Търговско представителство и посредничество, Покупко-продажба на стоки в преработен или обработен вид в страната и чужбина, Операции с недвижими имоти и вещни права, Всяка друга не забранена от закона дейност, След получаване на съответното разрешение или регистрация за дейностите, За които със закон е предвиден разрешителен, Лицензионен или регистрационен режим