СиТиПи Енерджи България

Действащ
ЕИК: 207317336
ДДС: Не
ЕИК
207317336
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1517, р-н Подуяне, бул. Ботевградско шосе, No 247, бл. Административна сграда, ет. 7
Дата на учредяване
2023-03-24
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Ричард Джон Уилкинсън +1 повече
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Производство и търговия с електрическа енергия от възобновяеми източници, Както и всяка друга дейност, Незабранена със закон. в случаите, Когато е необходимо разрешение или лиценз от държавен орган за извършване на определени дейности, Включени в предмета на дейност на дружеството, Същите могат да бъдат извършвани от дружеството само след получаване на съответното разрешение или лиценз