АШКИНАЗИ ИНК

Действащ
ЕИК: 207349348
ДДС: Не
ЕИК
207349348
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Добрич, общ. Балчик, с. Оброчище, 9630, бул. Боряна, No 6
Дата на учредяване
2023-04-19
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Елла Ашкинази
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Туроператорска дейност, Турагентска дейност, Вътрешно и външнотърговска дейност, Транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина със собствен и нает транспорт, Производство, Изкупуване, Преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, Ремонтна дейност на битови уреди, Извършване на вик услуги, Дистрибуторска дейност, Ресторантьорство, Хотелиерство, Съвместно сътрудничество и експлоатация на туристически и търговски обекти на български и чуждестранни дружества, Строителна и проектантска дейност и услуги, Сделки с недвижими имоти, Производство и продажба на строителни изделия-метални, Бетонови, Керамични, Търговия и производство на метали и метални изделия, Консултантска дейност и всяка друга дейност, Която не е забранена от закона