ЕН БИ КОРПОРАЦИЯ

Действащ
ЕИК: 207349540
ДДС: Не
ЕИК
207349540
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx xx24 покажи
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, 9000, р-н Аспарухово, бул. Народни Будители, No 77, вх. Б, ет. 9, ап. 156
Дата на учредяване
2023-04-19
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Николай Богомилов Банков
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Вътрешно и външнотърговска дейност, Регистрация, Техническо освидетелстване, Периодични прегледи, Сервизно обслужване и пълнене на стоманени бутилки и съдове за сгъстени, Втечнени и разтворени под налягане газове, Дейности върху съоръжения с повишена степен на опасност, По надлежния ред, Производство, Презареждане, Сервизно обслужване и освидетелстване на пожарогасители и пожарогасително оборудване, Проектиране и изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, Консултантска и инженерингова дейност, Инспекция и проверка на спасителни средства, Пожарникарски костюми, Термо-защитни костюми, Спасителни кръгове и други, Анализ на честотата на въздух, Анализ на газови смеси, Анализ на гасителен прах и пенообразувател, Инспекция на спасителни плотове и спасителни лодки, Производство и инспекция на пилотски и щормови въжени трапове, Инспекция на подбалки, Производство и доставка на пневматични шлангове и високо налягане, Противопожарно обследване на обекти, Корабно снабдяване, Спедиционни и превозни сделки, Товарни превози в страната и в чужбина, Комисионни сделки, Технически надзор и обучение, Икономически, Технически и технологични проучвания и консултации, Складова дейност, Консултантски и счетоводни услуги, Покупко-продажба, Замяна и отдаване под наем на недвижими имоти. покупко-продажба на моторни превозни средства. отдаване под наем на мпс, Както и всяка друга дейност, Която не е забранена от закона