Ай Ви Ди Оптимизейшън

Действащ
ЕИК: 207349572
ДДС: Не
ЕИК
207349572
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1799, р-н Младост, ж.к. Младост 2, No 1799, бл. 221, ап. 12
Дата на учредяване
2023-04-19
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Иван Блажков Динчев
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Консултантска, Информационна и рекламна дейност, Оптимизация и подобрение на бизнес и управленски процеси, Обща вътрешна и външна търговия, Проучвателни и проектни дейности, Извършване на всякакъв вид дейност и услуги за които се изисква лиценз (след издаване на съответен лиценз), Извършване на всякакви видове услуги, Посредничество, Представителство, Комисионерство, Всички видове търговска дейност, Търговско представителство, Посредничество на местни и чужди физически и юридически лица, Всички други допустими и незабранени от закона дейности, А при разрешителен режим – след издаване на съответния лиценз