ДЖАНИ СТРОЙ 85

Действащ
ЕИК: 207349654
ДДС: Не
ЕИК
207349654
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос, 8500, ул. Станционна, No 85, бл. 12, вх. 1, ет. 2, ап. 6
Дата на учредяване
2023-04-19
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ДЖУНЕИТ РЕМЗИЕВ МЮМЮНОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Продажба на едро и дребно на промишлени, Хранителни, Текстилни, Строителни и др. стоки, Строителство на сгради и съоръжения, Покупка, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Внос и износ на стоки, Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен, Обработен вид, Комисионни, Спедиционни, Превозни, Складови и лицензионни сделки, Търговско посредничество и представителство в страната и чужбина, Външно-търговски договори и сделки, Маркетинг, Ресторантьорство, Туристически, Хотелиерски, Информационни, Импресарски, Както и всякакви други дейности, Незабранени със закон в република българия и които не подлежат на разрешителен (лицензионен) режим, Като дейностите, За които законодателят е предвидил разрешителен (лицензионен) режим, Ще бъдат извършвани след изпълнение на особените изисквания на закона и получаване на необходимото за дейността разрешение (лиценз)