ВИЖЪН БИЛДИНГ

Действащ
ЕИК: 207349711
ДДС: Не
ЕИК
207349711
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, 4004, р-н Южен, ул. Петър Стоев, No 99, ет. 2
Дата на учредяване
2023-04-19
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Христина Ламбрева Стойчева
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Проектиране на жилищни, Промишлени и обществени сгради и съоръжения в страната и чужбина, Строителство на жилищни, Промишлени и обществени сгради и съоръжения в страната и чужбина, Както и инженерингова дейност, Ремонт и текуща поддръжка на сгради и съоръжения, Консултантска дейност, Проектиране на интериори, Екстериори и художествено-пространствено оформление на сгради и обекти, Посреднически услуги при покупко-продажба, Замяна, Отдаване под наем и всякакви други сделки с недвижими имоти, Търговско представителство и посредничество, Които не са забранени със закон