МК КРЕАТИВ КОНСУЛТИНГ

Действащ
ЕИК: 207349832
ДДС: Не
ЕИК
207349832
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, 8000, бул. Оборище, No 10
Дата на учредяване
2023-04-19
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
МИЛЕНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Консултантски дейности в областта на управлението, Консултантска дейност по информационни технологии, Специализирани дейности в областта на дизайна, Търговия на едро с компютри, Периферни устройства за тях и програмни продукти, Компютърно програмиране, Издаване на програмни продукти, Дейности в областта на фотографията, Преводаческа дейност, Артистична и творческа дейност, Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата, Рекламна дейност и проучване на пазари, Организиране на конгреси и търговски изложения, Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, Ремонт на часовници и бижута, Вътрешна и външна търговия, Производство и търговия на едро и дребно с промишлени, Хранителни, Селскостопански, Битови стоки, Дистрибуция на стоки, Посреднически, Счетоводни и комисионерски услуги, Търговско представителство, Посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, Вътрешен и международен туризъм, Ресторантьорство, Хотелиерство, Строителство, Управление, Покупко-продажба, Наемане, Пренаемане и отдаване под наем на недвижимо имущество, Растениевъдство, Животновъдство и лов, Спомагателни дейности, Неформално обучение в областта на културата, Инженерингова дейност, Търговия включително външна и вътрешна, На едро и дребно, Консигнационна търговия, Маркетинг, Реекспортни, Транзитни, Обменни, Преработвателни и други специфични операции, Представителство, Посредничество и агентство и чуждестранни физически или юридически лица, Логистика, Включително складова, Организационна, Спедиторска и други подобни, Други търговски дейности и услуги, Сервизна дейност, Всички видове услуги за населението, Както и всяка друга дейност, Която не е забранена със закон, И предприятието ще осъществява в страната и чужбина без ограничения, А когато има регистрационен или разрешителен режим - след извършването на регистрацията, Съответно - след получаване на съответното разрешение или лиценз, Продажба на стоки от собствено производство, Сделки с интелектуална собственост, Осъществяване на дейност по добиване, Преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях