СИБЕЛДЖАН АСЛАН

Действащ
ЕИК: 207349914
ДДС: Не
ЕИК
207349914
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Кърджали, общ. Крумовград, с. Пелин, 6948, бул. махЛисец, No 2
Дата на учредяване
2023-04-19
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
КЕРЕМ АСЛАН
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Продажба на стоки от собствено производство, Производство и търговия с промишлени стоки, Стоки за бита, Хранителни и селскостопански стоки, Внос и износ на суровини и материали, Хотелиерски, Туристически, Рекламни и други услуги, Отдаване под наем на движими и недвижими имущества, Ресторантьорство, Дейност на питейни заведения и всички други дейности, Незабранени със закон