КРИСИКО 24

Действащ
ЕИК: 207349946
ДДС: Не
ЕИК
207349946
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, 4004, р-н Южен, бул. Карлъка, No 6
Дата на учредяване
2023-04-19
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
КОСТА ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид в страната и чужбина, Търговско представителство и посредничество, Комисионни сделки, Спедиционна, Транспортна и таксиметрова дейност по превоз на хора и товари в страната и в чужбина, Хотелиерски услуги извън случаите на чл.2 т.3 от тз, Организиране на заведения за обществено хранене под формата на предприятие по смисъла на чл.1 ал.iii от тз, Автосервизни и авторемонтни услуги, Автомивка, Организирани под формата на предприятие, Извършване на всякакъв вид дейност и услуги, Както и всяка друга незабранена от закона дейност