ФАЛК СЕКЮРИТИ

Действащ
ЕИК: 207392513
ДДС: Не
ЕИК
207392513
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx xx22 покажи
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Враца, общ. Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, 3200, бул. Климент Охридски, No 76, ет. 3, ап. 6
Дата на учредяване
2023-05-25
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТАРАЛАНСКИ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Икономически, Технически, Технологически проучвания и консултации, Пазарни проучвания / маркетинг/, Информационни услуги, Монтаж на електронни изделия, Проучване, Изграждане и експлоатация на телекомуникационни системи, Техническа и физическа охрана на лица и обекти, Видеонаблюдение, Мониторинг, Външноикономическа дейност . транспортна дейност в страната и чужбина, Международни превози, Спедиторска дейност, Логистична дейност, Вътрешно и външно търговска дейност във всички разновидности, Внос и износ, Извършване на строителство, Ремонт и преустройство на обекти, Сгради и съоръжения в страната и чужбина, Разкриване и експлоатация на магазини за собствени нужди, Други дейности и услуги, Незабранени от действащото българско законодателство