ЕЛЕКТРО ВД

Действащ
ЕИК: 207392538
ДДС: Не
ЕИК
207392538
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, 9010, р-н Владислав Варненчик, ж.к. Владислав Варненчик, No 91, бл. 305, вх. 7, ет. 4, ап. 11
Дата на учредяване
2023-05-25
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Изграждане на електрически и в и к инсталации, Ел. услуги и електроника, Търговска дейност в страната и чужбина, Търговско представителство, Посредничество и агенство, Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Производство и търговия със зърнени култури, Търговия и преработка на диворастящи гъби и билки, Продажба на стоки собствено производство, Комисионни услуги, Услуги в областта на бита, Промишлеността и селското стопанство, Транспортна дейност, Обществен превоз на пътници и товари на територията на република българия и в чужбина /след лиценз/, Спедиционни и превозни сделки, Рестьорантьорство и питейни заведения, Туристическа дейност, Спортна дейност, Сделки с интелектуална собственост, Счетоводни услуги, Покупка, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Посредническа дейност за недвижими имоти и наемни отношения, Хотелиерство, Туроператорска дейност, Туристическа агентска дейност /след лиценз/, Рекреационна дейност, Предоставяне на допълнителни туристически услуги, Отдаване на автомобили под наем (рент-а- кар), Посредническа дейност по информиране за работа на български граждани в р българия и други държави, Подбор, Информиране, Регистрация на търсещи работа лица и оказване на съдействие за сключване на договор с работодател, Търговия с горива и смазочни материали на дребно и едро, Импресарска дейност, Както и всякакъв друг вид дейност, Която не е забранена със закон